Które stawki VAT trzeba zmienić na kasie fiskalnej?

Zgodnie ze zmianami w przepisach, obniżone zostaną dwie najwyższe stawki podatku VAT, które są programowane na kasach fiskalnych – 23% i 8%. Od 1 stycznia 2016 roku będą one wynosiły odpowiednio 22% i 7%. W tej sytuacji przedsiębiorcy, którzy prowadzą ewidencję sprzedaży przy użyciu urządzeń rejestrujących, mają obowiązek dopilnować niezbędnych modyfikacji w zaprogramowanych stawkach.

Ostatnim dniem funkcjonowania dotychczasowych wysokości podatku będzie 31 grudnia 2015. Oznacza to, że już od samego początku przyszłego roku na prawidłowe rejestrowanie obrotu pozwoli jedynie kasa ze zmienionymi stawkami.

Obecnie najczęściej do najwyższych wysokości podatku, programowanych na urządzeniu fiskalnym, czyli 23% i 8%, przypisuje się 2 litery. W pierwszym przypadku jest to A, a w drugim – B. Po wejściu w życie nowych przepisów ta powszechnie przyjęta zasada nie powinna ulec zmianie. Stawka 22% będzie programowana pod literą A, natomiast 7-procentowy VAT zostanie oznaczony znakiem B.

Pozostałe wysokości podatku, które trzeba zdefiniować na kasie fiskalnej, nie ulegną zmianie. Litera C będzie przypisana do 0%, D – do 5%, G – do elementów asortymentu zwolnionych z VAT, E i F – jako nieaktywne.


Fatal error: Allowed memory size of 134217728 bytes exhausted (tried to allocate 92 bytes) in /home/users/zmiana-vat/public_html/wp-includes/class-wp-comment.php on line 205